PŘEHLED NAŠICH PROJEKTŮ

ÚŘADY

Ing. Oldřich Lomecký, starosta, Městská část Praha 1 (v době projektu)

Lanny Dudra, tajemník, Úřad městské části Praha 4 (v době projektu)

Bc. Lukáš Herold, radní, Městská část Praha 5 (v době projektu)

Ing. Marie Kousalíková, starostka, Městská část Praha 6 (v době projektu)

PhDr. Jitka Synková, starostka, Městská část Praha 17

JUDr. Kateřina Černá, tajemnice, Úřad městské části Praha 13

Ing. Josef Dušek, tajemník, Úřad městské části Praha 7 (v době projektu)

Ing. Dalibor Mlejnský, starosta, Městská část Praha 11 (v době projektu)

Ing. Petr Kajnar, MBA primátor, Statutární město Ostrava (v době projektu)

JUDr. Ivana Křečková, ředitelka, Krajský úřad Královehradeckého kraje

Ing. Jiří Rozbořil, hejtman, Olomoucký kraj (v době projektu)

Mgr. Antonín Krák, radní, Jihočeský kraj

Mgr. Josef Chýle, tajemník hejtmana, Liberecký kraj

Ing. Martin Trnka, ředitel, Magistrát hl.m. Prahy (v době projektu)

Mgr. Markéta Bartušová, tajemnice, Magistrát Hradec Králové

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru, Magistrát Ostrava

MVDr. Pavel Michalica, tajemník, Městský úřad Hustopeče

Mgr. Pavel Pacal, místostarosta, Město Třebíč

Ing. Pavel Řehák, tajemník, Městský úřad Vrchlabí

Bc. Petr Tyč, tajemník, Městský úřad Nové Město nad Metují

Mgr. Zdeněk, Opálka tajemník, Městský úřad Břeclav

Mgr. Martin Hujer, starosta, Město Zruč nad Sázavou

Mgr. Hana Moudrá, starostka, Město Česká Lípa (v době projektu)

Ivan Doležal starosta, Město Hořice (v době projektu)

Ing. Kazda Ladislav, tajemník, Městský úřad Hořovice

Ing. arch. Jaroslav, Klaška starosta, Město Šlapanice

Ing. Jiřina Pudichová, tajemnice, Městský úřad Hlučín

Mgr. Magda Křivanová, starostka, Město Hlinsko

DOPRAVA

Ing. Jan Šurovský, PhD., technický ředitel, Dopravní podnik hl.m. Prahy

Ing. Michal Nebeský, náměstek GŘ pro ekonomiku, České dráhy (v době projektu)

Ing. Ladislav Pivec, ředitel, Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Ing. Jiří Kolář, Ph.D., generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty (v době projektu)

Ing. Veronika Hrdinová, personální ředitelka, Ministerstvo dopravy ČR

Pavel Procházka, ředitel, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (v době projektu)

ŠKOLSTVÍ

Ing. Taťána Vencovská, project manager, Národní ústav pro vzdělávání (v době projektu)

Ing. František Novotný, ředitel, Střední průmyslová škola dopravní

Mgr. Josef Ležal, ředitel, Střední škola technickohospodářská

Ing. Ilona Raková, ředitelka, ART ECON - Střední škola umělecká

Ing. Jaroslav Stůj, MBA, vědecká rada, London international school

Ing. Petr Korviny, project manager, Slezská univerzita v Opavě

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ

MUDr. Tomáš Nykel, ředitel, Městská nemocnice Ostrava (v době projektu)

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel, Slezská nemocnice Opava (v době projektu)

Helena Čelišová, ředitelka, Středisko sociálních služeb Praha 1

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, generální ředitel, Fakultní nemocnice v Motole

Mgr. Tomáš Ján, ředitel, Centrum sociálních služeb Praha

Ing. Ivana Kyliánová Matoušková, ředitelka, Městská nemocnice následné péče (v době projektu)

Ing. Iva Merhautová, MBA, ředitelka, Městská poliklinika Praha

MUDr. Iva Truellová, PhD., ředitelka, Dětský domov Charlotty Masarykové

Ing. Simona Piperková, náměstkyně primátora, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava (v době projektu)

KULTURA

Mgr. Miroslav Bobek, ředitel, ZOO Praha

Ing. Marcel Grün, ředitel, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka, Muzeum hl.m. Prahy

Egon Kulhánek, ředitel, Hudební divadlo Karlín

RNDr. Tomáš Řehák, ředitel, Městská knihovna Praha

BEZPEČNOST

plk. Mgr. Tomáš Kužel, ředitel, Policie ČR krajské ředitelství JMK (v době projektu)

Mgr. Ludvík Klema, náměstek ředitele, Městská policie hl. m. Prahy

Ing. Michal Kuník, ředitel, SECURITAS ČR, s.r.o.

Ing. Michal Jelínek, předseda představenstva, OKIN GROUP, a.s.

Jaroslav Pajonk, MBA, ředitel, CENTR GROUP, a.s.

DALŠÍ INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel, Česká geologická služba

Julius Mlčoch, ředitel, Pohřební ústav hl.m. Prahy

Mgr. Miroslava Schichová, ředitelka Sekce rozvoje lidských zdrojů, Česká pošta, a.s.

KOMERČNÍ SFÉRA

Mgr. Martin Wichterle, prezident společnosti, WIKOV INDUSTRY, a.s. - strojírenství

Ing. Pavel Hrdina, předseda představenstva, EUROPASTA SE - potravinářství

Mario Tichavský, personální ředitel, HERVIS SPORT A MÓDA, s.r.o.

Ing. Jiří Čadek, obchodní ředitel, PRŮMSTAV, a.s. - stavebnictví

Ing. Michal Čamek, předseda představenstva, CENTRA, a.s. - správa nemovitostí

Pavlína Koligová, personální ředitelka, ARAKO s.r.o. - strojírenství

Ing. Jindřich Faktor, ředitel, FREKO a.s. - stavebnictví

Ing. Zbyněk Lipavský, ředitel, VALBEK Liberec, s.r.o. - stavebnictví

Ing. Richard Krejčí, ředitel, BOLTON CZECHIA - RIO MARE - potravinářství

Dr. Dušan Ryban, viceprezident pro lidské zdroje (v době projektu), ČSA, a.s.

Ing. Michal Štefl, generální ředitel, OHL ŽS, a.s. - stavebnictví

Ing. Radek Musil, generální ředitel, SELLIER & BELLOT, a.s. - zbrojní průmysl

Ing. Martin Techman, ředitel divize obchodu, ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.

Ing. Jiří Huml, náměstek GŘ (v době projektu), KOMERČNÍ BANKA, a.s.

Mgr. Václav Novák, MBA, krizový manager, M.L. MORAN, a.s.; VÍTKOVICE, a.s.

Ing. Antonín Jiroušek, ředitel (v době projektu), UNILEVER ČR, s.r.o. - potravinářství

JUDr. Patrik Roman, generální ředitel, PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. - odpadové hospodářství

Ing. Libor Hájek, předseda představenstva, ELTODO, a.s. - energetika

Ing. Jan Murmak, obchodní manager, COLSYS, s.r.o. - zabezpečovací technologie

Ing. Petr Štáhl, generální ředitel (v době projektu), MZ LIBEREC, a.s. - nemocniční technologie

Ing. Karel Fiedler, ředitel, TSE, s.r.o. - elektrotechnika

Ing. Ivan Spálenský, ředitel (v době projektu), AUTOBENEX, s.r.o.

Ing. Tadeáš Kufa, CSc., MBA, předseda dozorčí rady (v době projektu), ČESKÁ ZBROJOVKA, a.s.

Ing. Michal Lichter, generální ředitel (v době projektu), STAVOSTROJ, a.s.

Ing. Ivo Klimša, generální ředitel, BIOCEL, a.s. - papírenství

Ing. Pavel Peška, generální ředitel, THYSSENKRUPP SERVICES, a.s. - výtahy, eskalátory

Ing. Miroslav Mikulčík, ředitel (v době projektu), CSC SERVICES - IT technologie

Ing. Petr Vrátil, jednatel, INGOS, s.r.o. - energetický inženýring

David Huf, ředitel, 4 FITNESS CONSULTING - sport


Další reference na vyžádání