VZDĚLÁVÁNÍ

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

manažerské dovednosti; vedení lidí; organizační schopnosti; time management pro manažery, stressmanagement; motivace a sebemotivace; zvládání úkolů, prezentace, rozhodování; plánování a organizování; týmová práce - funkce týmu, role členů týmu, rozvoj týmové práce; budování efektivních vztahů se zaměstnanci (přijímací pohovor, ukončení pracovního poměru, adaptační proces); rozvoj osobnosti vedoucího pracovníka; řízení lidských zdrojů - úloha liniových manažerů v personální práci.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

boj proti korupci; základní fungování byrokratických struktur; legislativa: kompetenční modely; hodnocení zaměstnanců; personální strategie, rozvoj lidských zdrojů; projektové řízení; procesní řízení; strategické řízení a plánování; implementace moderních metod řízení ve veřejné správě (CAF); vzdělávání interních lektorů; vystupování a jednání s klientem; analýza a monitoring médií ve veřejné správě a organizacích; jak účelně pracovat s informacemi a zdroji; CAF; hodnocení 360°; finanční řízení a plánování.

SOFT SKILLS

prezentační a komunikační dovednosti, rétorika; komunikace s médii pro veřejnou správu a organizace; marketing, kreativní myšlení; jak připravit tiskovou konferenci, brífink, komunikace s novináři; vedení porad; zásady telefonování, písemná a e-mailová komunikace; firemní kultura; motivace a koučink; úprava úředních písemností; osobní efektivita; tvůrčí (kreativní) nebo týmové řešení problémů, vytváření sociálních sítí; ochota učit se novým věcem; otevřenost, flexibilita, schopnost se adaptovat a přijímat změny.

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

asertivita, asertivní jednání; konflikty a jejich řešení; úspěšná komunikace pod tlakem; obrana proti stresu; syndrom vyhoření a obrana proti němu; motivace a sebemotivace; krizová komunikace ve veřejné správě a organizacích.

PSYCHOLOGICKÉ DOVEDNOSTI

manipulativní techniky a obrana proti nim; neverbální komunikace; osobnostní integrita, poznání své osobnosti; profily osobností - osobnostní charakteristiky; empatie; emoční inteligence; moje ego v pracovním týmu, jaký jsem a jak mě vnímá okolí.

SPECIFICKÁ ŠKOLENÍ

školení - Aplikované procesní řízení; workshop - Kurz aplikovaného procesního řízení; školení - Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:20009 v prostředí ÚSC; workshop - Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:20009 v prostředí ÚSC.

ZÁKONY A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

právní minimum; zákoník práce; zákon o veřejných zakázkách; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; stavební zákon.

ETIKA A ETIKETA

etiketa v zaměstnání; etika a etiketa v zaměstnání; praktická etiketa a zásady veřejného projevu; etický kodex pro manažery.