JSME ODBORNÍCI NA SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ, ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A RESTRUKTURALIZACI PROCESŮ

Petra Barešová a Radek Novotný, zakladatelé a tým 40 odborníků

NAŠE ZÁSADY

Výsledky naší práce jsou konkrétní a znamenají okamžitý přínos pro zákazníka.

Realizace projektů probíhá zásadně uvnitř společnosti zákazníka.

Projekty provádíme dle reálných podmínek zadavatele.

Odměna za projekt je závislá na jeho úspěšnosti.

Projekt je zahájen a prováděn týmem zkušených poradců.

NÁŠ PŘÍSTUP

Vše co děláme, je promyšlené do posledního detailu.

Vše od analýzy po vyhodnocení projektu.

PŘEDPROJEKTOVÁ ANALÝZA

Analýza slouží k vypracování nabídky na míru na základě předběžného požadavku zákazníka a je bezplatná.

VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka obsahuje: cíle a přínosy projektu, konkrétní výsledky, metodiku a harmonogram projektu, tým a zodpovědnosti v týmu.

KICK OFF PROJEKTU

Seznámení pracovníků zákazníka s cílem projektu a s jejich zapojením do práce poradenského týmu.

DETAILNÍ ANALÝZA

Poradenský tým ve spolupráci s pracovníky společnosti provede podrobnou analýzu současného stavu a procesů.

DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU

Výsledek detailní analýzy je nástrojem k definování kritických míst včetně určení příčin, důsledků a priorit.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Navrhovaná řešení odpovídají moderním trendům řízení a současně zohledňují reálné podmínky zákazníka.

SCHVÁLENÍ ZÁKAZNÍKEM

Připomínkování návrhů zákazníkem a zpracování případných připomínek.

IMPLEMENTACE

Implementace je koordinována a prováděna poradci s aktivní účastí pracovníků zákazníka.

VYHODNOCENÍ PROJEKTU

Odměna za projekt je závislá na skutečných a měřitelných přínosech projektu.

VYTVOŘÍME PROJEKT PŘESNĚ PRO VÁS

Systém managementu kvality

ČSN ISO 9001:2009

Kvalita je pro nás důležitá

Zavedli jsme a používáme systém managementu kvality podle normy ČSN ISO 9001:2009 pro:

Organizační a manažerské poradenství pro komerční firmy a instituce veřejné správy. Tvorba a realizace projektů zaměřené na oblast zvyšování produktivity, snižování nákladů a dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti a ziskovosti.